Jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä

Harrastamisen Suomen malli

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Suomen mallin avustushaku

Suomen mallin pilottihaussa 3.11.–2.12.2020 haetaan mukaan kuntia, jotka ovat valmiit käynnistämään mallin mukaisen harrastustoiminnan alkuvuodesta 2021. Toinen haku on ensi keväänä ja koskee syksyllä alkavaa toimintaa.

Koululaiskyselyn 2020 väliaikatulokset 30.10.–10.11.2020

Alla olevan linkin kautta löydät Koululaiskyselyn 2020 -tulokset vastauksista 30.10.-10.11.2020 niistä kunnista, jotka toivoivat väliaikatuloksia.

Kysely on auki 11.12.2020 asti ja kaikki koulut voivat jatkaa kyselyyn vastaamista. Toivomme että jokainen oppilas vastaa kyselyyn vain kerran.

Koululaiskyselyn 2020 valtakunnalliset ja koulukohtaiset tulokset julkaistaan 17.12.2020. Mikäli kuntanne tarvitsee tuloksia aiemmin, voitte olla yhteydessä lisätietojen antajiin.

Tulokset vastauksista Opetus- ja kulttuuriministeriön sivulla >>

Lisätietoja Koululaiskyselystä

Koululaiskysely: neuvotteleva virkamies Iina Berden, iina.berden@minedu.fi

Koululaiskyselyn tulokset ja tekninen toteutus: Hanna Niemelä, Fountain Park, hanna.niemela@fountainpark.fi

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Created with
Mailchimp Freddie Badge
Facebook icon
YouTube icon

© 2020 Kajaani Gymnastics ry Kuvat: Voimisteluliitto / Milla Vahvila